Reklamacje

Reklamacje

  1. Artykuły oferowane przez Videx.pl są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta. W przypadku otrzymania towaru z wadą fabryczną lub prawną Klientowi przysługuje roszczenie do producenta, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa i warunkami gwarancji.
  2. Jeśli Klient zauważy, że produkt który otrzymał posiada wady techniczne, jakościowe lub inne powstałe podczas dostawy, ma prawo do złożenia reklamacji. Należy wtedy odesłać wadliwy towar w przeciągu 14 dni od daty otrzymania produktu wraz z opisem przyczyn reklamacji załączając formularz reklamacyjny na adres wskazany przez Biuro Obsługi Klienta.
  3. Batao Sp. z.o.o. zastrzega sobie prawo 14 dniowego okresu rozpatrzenia reklamacji, a o podjętych czynnościach zobowiązuje się informować Klienta.
  4. Klient jest zobligowany do tego by zwrócić należytą uwagę na to w jakim stanie odbiera przesyłkę, gdyż będzie to warunkiem uwzględnia przez Videx.pl zwrotów z powodu uszkodzeń powstałych podczas transportu. Gdy tylko Klient zauważy jakieś nieprawidłowości, uszkodzenia paczki należy sporządzić protokół szkód i niezwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze sklepu.
  5. W przypadku, gdy reklamacje okaże się nie uzasadniona, firma Batao Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty za diagnostykę i ekspertyzę według kosztów rzeczywiście poniesionych. Ponadto Klient zostanie obciążony kosztem transportu towaru, zarówno do serwisu jak i z powrotem do Klienta wg kosztów wysyłki.
  6. Przesyłki wysyłane na koszt Videx.pl nie będą odbierane.

Informacja o Firmie
Sklep internetowy prowadzący swą działalność pod adresem www.videx.pl prowadzony jest przez Batao Sp. z.o.o. z siedzibą w Lwówku przy ulicy Wittmanna 45, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000089497, NIP 788-16-82-172, REGON: 631023076