Gwarancja

Gwarancja na produkty z tworzyw sztucznych Rügen©

 1. Okres gwarancji
 2. Producent Videx GMBH udziela gwarancji na wytwarzane przez niego produkty z tworzyw sztuczny Rügen© na okres 10 lat od terminu dostawy. Gwarancja dotycząca kolorystyki obejmuje 12 miesięcy od daty dostawy, mogą wystąpić nieznaczne odbarwienia pod wpływem działania promieni słonecznych.

 1. Obszar obowiązywania
 2. Gwarancja obowiązuje w krajach Unii Europejskiej.

 1. Właściwości materiałów z tworzywa sztucznego Rügen©
 2. Produkty z tworzyw sztucznych Rügen© mogą zawierać różnice w wymiarach na długości maty +-20 mm i szerokości do 5 mm oraz w kolorystyce ze względu na różnicę wynikające z produkcji danej serii.

 1. Warunki gwarancji
 2. Jeżeli podczas trwania okresu gwarancyjnego produkty z tworzyw sztucznych Rügen© wykażą wady materiałowe, zostaną one po zakończonej procedurze reklamacyjnej wymienione na nowe.

  Podstawą uznania reklamacji jest prawidłowe zastosowanie oraz wbudowanie zgodnie z dostępnymi instrukcjami oraz zaleceniami montażu.

  Gwarancja nie obejmuje zwrotu wcześniej poniesionych kosztów transportu, instalacji, ponownej instalacji, szkód następczych, demontażu ani innych kosztów.

 1. Realizacja świadczeń gwarancyjnych
 2. W celu prawidłowej i sprawnej realizacji świadczeń gwarancyjnych należy zwrócić się do nas pisemnie i załączyć następujące dokumenty:

  • kopia paragonu, faktury,
  • szczegółowy opis wady,
  • zdjęcie reklamowanego produktu.
 1. Wyłączenie gwarancji
 2. Gwarancja nie obejmuje:

  • wad, których przyczyną jest normalne zużycie,
  • wad, takich jak przebarwienia lub wydłużenia, które spowodowane są warunkami atmosferycznymi,
  • wad, których przyczyną są działania użytkownika lub osób trzecich (nieprawidłowe zastosowanie i montaż, zmiany mechaniczne produktu, zastosowanie elementów innych producentów, nieprawidłowy transport, nieprawidłowe opakowanie i składowanie),
  • produkty drugiego gatunku i wyprzedażowych,
  • zamówień specjalnych.
 1. Właściwość miejscowa sądu
 2. Ewentualne spory będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Dostawcy.